Τηλ: 800-11-62033

Τεχνική Υποστήριξη

After Sales Service για τον Επαγγελματία

Το τελικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τη συστηματική συντήρηση της μηχανής του εσπρέσσο.

Τεχνικό Τμήμα: Το 2004 η ΧΕΛΙΤΤΑ δημιούργησε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην εταιρεία ένα άρτια εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα με πάγκους εργασίας, αποθήκη ανταλλακτικών και εφεδρικές μηχανές.
Πρωτίστως όμως δημιουργήσαμε μία ομάδα ανθρώπων από τεχνικούς και πωλητές, η οποία ξεχωρίζει χάρη στον επαγγελματισμό, την κατάρτιση, τις γνώσεις, τη συνεχή εκπαίδευση, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και το φιλότιμο της.

Η τεχνική υποστήριξη της ΧΕΛΙΤΤΑ παρέχεται σε 2 επίπεδα.
1ο επίπεδο: προληπτικός έλεγχος μέσα στο κατάστημα (check list). Διενεργείται σε 15-ήμερη ή μηνιαία βάση από τον πωλητή.
Με αυτό τον τρόπο είμαστε συνεχώς δίπλα στον πελάτη και το σημαντικότερο λειτουργούμε προληπτικά και όχι κατασταλτικά.
2ο επίπεδο: επίλυση τεχνικού προβλήματος από τον τεχνικό μέσα στο κατάστημα ή στο τεχνικό τμήμα της ΧΕΛΙΤΤΑ
(ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της βλάβης).

Δέσμευση: Να δώσουμε ΑΜΕΣΗ λύση στο πρόβλημα του πελάτη, ώστε να παρασκευάζει εσπρέσσο χωρίς καμία διακοπή.
Για μας είναι αυτονόητο, πως αν χρειαστεί θα τρέξουμε σε βοήθεια του πελάτη και εκτός ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

Στόχος είναι η επίλυση των τεχνικών βλαβών γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά. Αποδεικνύουμε κάθε μέρα, ότι σεβόμαστε τον επαγγελματία παρέχοντας μία σημαντική υπηρεσία, χωρίς να τον εκμεταλλευτούμε τη στιγμή, που μας έχει περισσότερο ανάγκη. Ενημερώνουμε εκ των προτέρων τον πελάτη, πόσο θα στοιχίσει η επισκευή.
Εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό.