Τηλ: 800-11-62033

Rancilio – Classe 7

08/03/22

2 ή 3 group
Η ουσία της τεχνολογίας. Απόλυτη αξιοπιστία, στιλπνές γραμμές και καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Μοντέλο με δυνατή προσωπικότητα, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της αγοράς.