Τηλ: 800-11-62033

Fiorenzato F63 K Conic

08/03/22

Μύλος άλεσης με κωνικά μαχαίρια και σύστημα ψύξης