Τηλ: 800-11-62033

Η Φιλοσοφία

«Πίσω από ένα πραγματικά καλό φλιτζάνι εσπρέσσο, βρίσκεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, όχι απλά η επιλογή ανάμεσα σε Arabica και Robusta, αλλά τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών καφέ. Δηλ. η ακεραιότητα των κόκκων, οι φυσικές ιδιότητές τους, το ποσοστό λιπών και ελαίων, η θερμοκρασία στην οποία υποβάλλονται.

Δεν αγοράζουμε καφέ τυφλά, χωρίς να τον εξετάσουμε. Επιλέγουμε ποικιλίες καφέ μετά από ελέγχους κάθε παρτίδας, μέσα από γευστικά και εργαστηριακά τεστ»

Enrico Saquella, Πρόεδρος